Untitled Document
  >     >    
Fastener size Grip range Hole size Dimension
MIN MAX MIN MAX PART
NAME
A
B1 B2 C D W
MAX MAX MAX MAX MIN MAX ±0.2 MAX
Φ2.4 1.00
3.20
3.20
6.40
3.30 3.40 HAD 32S
HAD 34S
2.30 2.50 8.5
11.8
6.0
9.0
4.6 5.0 0.9 1.5
Φ3.2 1.60
3.20
4.80
6.40
8.00
9.60

3.20
4.80
6.40
8.00
9.60
12.80

3.30 3.40 HAD 42S
HAD 43S
HAD 44S
HAD 45S
HAD 46S
HAD 48S
3.10 3.30 8.6
10.2
11.7
13.4
14.9
18.1
6.4
8.0
9.5
11.2
12.7
15.9
6.2 6.6 1.1 1.9
Φ4.0 1.60
3.20
4.80
6.40
9.60
3.20
4.80
6.40
9.60
12.8
4.10 4.30 HAD 52S
HAD 53S
HAD 54S
HAD 56S
HAD 58S
3.90 4.10 9.9
11.5
13.1
16.2
19.4
7.0
8.6
10.2
13.3
16.5
7.8 8.2 1.4 2.3
Φ4.8 2.90
3.20
4.80
6.40
9.60
12.80
3.20
4.80
6.40
9.60
12.80
16.00
4.90 5.20 HAD 62S
HAD 63S
HAD 64S
HAD 66S
HAD 68S
HAD 610S
4.70 4.90 10.7
12.3
13.9
17.1
20.3
23.4
7.6
9.2
10.8
14.0
17.2
20.3
9.3 9.9 1.6 2.9
Dimension in milimerters
Tension Shear Fastener size Tension Shear
Φ2.4
Φ3.2
Φ4.0
Φ4.8
710 N
1360 N
2110 N
3120 N
470 N
910 N
1390 N
2140 N